ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก – สำหรับนักทางเดินมือใหม่ หัดขึ้นเครื่องบินครั้งแรก อาจจะยังงงๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก ไม่รู้วิธีการ ไม่ต้องกังวลไป เราจะมาแนะนำ วิธีการขึ้นเครื่องบิน ตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน ไปสนามบินต้นทาง เช็คอินรับตั๋ว จนถึงการเดินไปขึ้นเครื่อง และลงเครื่องผ่านตม. ปลายทาง บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

ขั้นตอนการเช็คอินและตรวจหนังสือเดินทาง หลังจากทำการจองตั๋วเครื่องบินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะได้รับ Itinerary (ใบรายละเอียดการเดินทาง) และ E-Ticket (ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางอีเมล์ที่ระบุไว้ ให้เราปรินท์เอกสารสองฉบับนี้นำติดตัวมาด้วยในวันเดินทาง หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ และเมื่อถึงสนามบิน ให้เราไปที่ ชั้นผู้โดยสารขาออก (Departure) จากนั้นมองหาบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินเพื่อดูว่าเราต้องไป Check in ที่เคาน์เตอร์ไหน ทั้งนี้ ควรจะเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก เฉพาะในกรณีที่ต้องมาโหลดกระเป๋า (แต่ถ้าไม่ต้องโหลดกระเป๋า และทำการเช็คอินออนไลน์มาแล้ว อาจจะลดเวลาเหลือเพียง 1.5 – 2 ชั่วโมง)

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

เมื่อไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ก็ยื่นพาสปอร์ต และเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะสอบถามว่ามีกระเป๋าเดินทางที่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือไม่ ถ้ามีก็ให้นำกระเป๋าเดินทางวางบนที่ชั่งน้ำหนักตรงเคาน์เตอร์

กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่อง จะต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม ส่วนพาวเวอร์แบงก์ (ความจุไม่เกิน 32,000 mAh ) หรือแบตเตอรี่กล้องต่าง ๆ ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้ามใส่ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลด สำหรับกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และของเหลวที่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องได้จะต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อค ถ้าของเหลวที่บรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร และต้องการนำไปด้วย ให้ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น มีด กรรไกร หรือ กรรไกรตัดเล็บ ตะไบ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

เมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว เราจะได้รับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding pass) คือ บัตรที่ใช้ขึ้นเครื่อง ในบัตรจะมีชื่อ เลขที่นั่ง จุดหมายปลายทาง รวมถึง เลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) และเวลาขึ้นเครื่อง (Boarding time) จากนั้นให้เดินเข้าไปในโซนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อทำการตรวจกระเป๋าและสิ่งของติดตัว

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

หลังจากผ่านจุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เดินต่อไปที่ ด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออก มาถึงตรงนี้จะมีช่องแยกสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราสามารถเดินเข้า ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ได้เลย หรือจะเข้าแถวตรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่แนะนำว่าเข้าช่องตรวจอัตโนมัติจะสะดวกและรวดเร็วกว่า มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการผ่านช่องตรวจอัตโนมัติก็ไม่ยาก ทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการผ่านช่องตรวจอัตโนมัติ

1. เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย คว่ำลงแล้วสอดเข้าเครื่องสแกน

2. สแกนบาร์โค้ดที่อยู่บน Boarding Pass ถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์เลขไฟล์ทบิน เช่น TG 658

3. ประตูเปิด เดินเข้าประตู ไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้า

4. ถอดหมวกและแว่นตาทุกชนิดออก แล้วมองกล้อง

5. วางนิ้วชี้ (ขวาหรือซ้าย) ลงบนเครื่องสแกนนิ้ว

6. เดินออกหลังจากประตูเปิด

หลังจากตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย เราก็เดินไปรอขึ้นเครื่องที่ Gate เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องจะมีเจ้าหน้าที่สแกนและฉีกบอร์ดดิ้งพาสที่หน้าทางออก ให้เราเก็บส่วนหางบัตรไว้ แล้วเดินขึ้นเครื่องได้เลย  เมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้ว ให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้บนบัตรโดยสาร หมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระ หากหาไม่เจอ ให้ขอความช่วยเหลือกับพนักงานบนเครื่องบิน

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรก

ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กหรือของช้อปปิ้งต่าง ๆ มาด้วย ให้ใส่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ส่วนกระเป๋าสะพายใบเล็ก ให้วางไว้ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้า จากนั้นก็รัดเข็มขัดนิรภัย และปิดโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด Flight Mode เมื่อลงจากเครื่องแล้ว ให้เดินตามป้ายที่เขียนว่า Arrival หรือ Immigration เพื่อเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้กรอกใบผ่านเข้าเมืองที่เรียกว่า Arrival Card หรือ Immigration Card ซึ่งจะได้รับจากพนักงานบนเครื่อง หรือถ้ายังไม่ได้รับ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจะมีใบวางไว้ให้กรอก

เมื่อไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ยื่นใบผ่านเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่อาจจะมีสอบถามข้อมูลบ้าง เช่น พักกี่วัน พักที่ไหน มาทำอะไร มากับใคร ควรเตรียมคำตอบไว้ให้พร้อม เสร็จจากจุดนี้ก็เดินต่อไป รับกระเป๋าเดินทางที่สายพาน โดยเช็คจากบอร์ดว่า ไฟล์ทบินของเรานั้นกระเป๋าจะออกที่สายพานหมายเลขไหน เมื่อได้รับกระเป๋าครบเรียบร้อยก็ออกไปด้านนอกโดยผ่าน ช่อง Customs หรือ ศุลกากร ตรงนี้บางประเทศเข้มงวดเรื่องการนำสินค้า หรือของเข้าประเทศ จึงควรศึกษาไปก่อนว่า ประเทศนี้ห้ามนำอะไรเข้าบ้าง หากมีจะต้องสำแดง (Declare) ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีให้อ่านในใบ Customs ที่แจกบนเครื่อง ให้กรอกเอกสารเรียบร้อย ถ้าไม่มีสัมภาระ หรือสินค้าต้องห้าม ก็สามารถเดินออกช่องสีเขียวได้เลย

เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้อย่างสบายใจแล้ว สำหรับใครที่พึ่งขึ้นเครื่องครั้งแรกก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เพราะถ้าหากทำตามแนะนำข้างต้นรับรองได้ว่าไม่มีหลง ไม่มีเด๋อแน่นอน อ่ะอีกอย่างคือขึ้นเครื่องบินแล้วอย่าทำอะไรที่มันรบกวนคนรอบข้างด้วยล่ะ

หบังจากได้ขึ้นเครื่องบินไปไม่มีอะไรทำก็เล่น 10 เกมฝึกสมอง มาเล่นได้แบบเพลินกันเลย แล้วถ้าคุณเป็นนักช้อปก็อย่าพลาดกับการที่จะ รู้จัก 10 แบรนด์แฟชั่นดังของไทย ที่ต้องเคยผ่านๆหูคุณมาบ้าง